01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Novi sustav gospodarenja otpadom i novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Samobora primjenjuju se od 1. listopada 2023. godine.

BUDIMO DOBAR PRIMJER!

Samobor je među najboljim hrvatskim gradovima kada je riječ o odvajanju otpada. Sada je trenutak za poboljšanje sustava gospodarenja otpadom zahvaljujući našim naprednim rješenjima! Uveli smo još više reda i pravednosti.
Novi je sustav u primjeni od 1. listopada. Saznajte što se sve promijenilo i što to znači za vas!

Zašto se mijenja sustav gospodarenja otpadom?
Zbog prilagodbe Zakonu o gospodarenju otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 84/21). Želimo smanjiti nastanak komunalnog otpada i povećati njegovo odvajanje.

Što to znači za mene, a što za Samobor?
Bolju kontrolu otpada, čišći okoliš, više reda i grad ugodniji za život. Za vas to znači pošteniji sustav u kojem plaćate točno onoliko miješanog komunalnog otpada koliko proizvedete te mogućnost uštede odvajanjem otpada.

Što sve obuhvaća novi sustav gospodarenja otpadom?
Primjenu novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Samobora. Sastoji se od dva dijela: cijene obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio).

Ugradnju čipova na spremnike za miješani komunalni otpad od 80, 120 i 240 litara. Novim se sustavom ti čipovi očitavaju pri svakom pražnjenju unutar obračunskog razdoblja od mjesec dana i tako obračunavamo varijabilni dio cijene.

Ugradnju otpadomjera na sve spremnike od 1100 litara i polupodzemne spremnike za miješani komunalni otpad u višestambenim zgradama. Tako omogućavamo evidentiranje odlaganja otpada za svakog korisnika zasebno.

Podjelu spremnika korisnicima koji još nisu mogli odvajati biootpad, papir, plastiku i metal.

Novi raspored odvoza komunalnog otpada.

Kako se od 1. listopada računa cijena odvoza otpada?
Ukupnu cijenu čini zbroj fiksnog dijela (cijena obvezne minimalne javne usluge) i varijabilnog dijela (cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada).
Fiksni dio za kućanstva jedinstven je za čitavo područje grada i iznosi 9,38 eura mjesečno bez PDV-a. Za one koji ne spadaju u tu kategoriju iznosi 10,60 eura mjesečno bez PDV-a.
Varijabilni dio identičan je za sve vrste korisnika i iznosi 0,018 eura bez PDV-a po litri zaduženog spremnika. Ukupan iznos varijabilnog dijela ovisi o volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju od mjesec dana.
Na navedene cijene obračunava se PDV u iznosu od 13%.

Kako mogu smanjiti varijabilni dio cijene odvoza otpada?
Odvajanjem otpada.
Odvajanjem se smanjuju količine miješanog komunalnog otpada. Tako se na odvoz predaje manja količina otpada i time smanjuje iznos varijabilnog dijela cijene. Korisnicima je omogućena predaja odvojeno sakupljenog otpada bez naknade na kućnom pragu, na zelenim otocima te u reciklažnom dvorištu (kod sajmišta).

Zašto se mijenja cijena prikupljanja miješanog komunalnog otpada?
Dosadašnji obračun cijene nije bio u skladu sa zakonskim odredbama Republike Hrvatske. Dužni smo uskladiti poslovanje sa Zakonom
o gospodarenju otpadom
. Cijena javne usluge prikupljanja otpada (osim izmjena kod promjene stope PDV-a) nije se mijenjala od
2009. godine.

Je li istina da će neki korisnici izgubiti pravo na popust koji im se dosad obračunavao?
Istina je. Novim sustavom gospodarenja otpadom uvodi se više reda i pravednosti za sve korisnike. Ukidaju se samo oni popusti koji nemaju zakonsku osnovu.

Kakve dodatne olakšice postoje?
Za određene korisnike iz kategorije kućanstvo, Grad Samobor preuzima obvezu sufinanciranja. To su kućanstva koja:
• imaju dijete do dvije godine 
• imaju članove koji koriste pelene za inkontinenciju
• imaju oslobođenje plaćanja komunalne naknade
• imaju zajamčene minimalne naknade.
Dodatno, posebne olakšice imaju korisnici koji sami kompostiraju biootpad.

Koja je svrha ugradnje otpadomjera?
Pravednost. Svako će kućanstvo plaćati točno onoliko otpada koliko je i odložilo. To znači da će korisnici koji više odvajaju otpad na kraju plaćati manje.

Zašto otpadomjeri nisu manjeg volumena?
Na tržištu nema komercijalno dostupnih otpadomjera manjeg volumena od ovih koje koristimo.

Mogu li koristiti aplikaciju za sve informacije?
Možete!
Preuzmite aplikaciju moj-Otpad.info na adresi moj-otpad.info. Ondje imate informacije o svojim osobnim podacima, obračunskom mjestu,
datumu i broju izvršenih primopredaja miješanog komunalnog otpada te kalendaru odvoza. Za početak korištenja aplikacije, potražite jedinstveni kôd koji ste primili uz svoj račun.
Ako ga nemate, kôd možete ponovno zatražiti u Službi gospodarenja otpadom.

Kako mogu izračunati cijenu javne usluge?
Spremnici od 80, 120 i 240 litara
Komunalac je čipirao sve spremnike za miješani komunalni otpad. Kada ga korisnik iznese na redovni odvoz, tada će ga djelatnici
Komunalca očitati putem čipa. To jedno pražnjenje ukupnog volumena spremnika će se računati u varijabilnom dijelu cijene.
PRIMJER:
Korisnik kategorije kućanstvo ima spremnik od 120 litara. Prazni ga dva puta u mjesecu, 2x120 litara, odnosno ukupan volumen je 240 litara.
Ukupni volumen (240 L) se množi s cijenom jednog pražnjenja spremnika po litri (0,018 eura bez PDV-a) što iznosi 240x0,018=4,32 eura.

120l + 120l = 240x0,018=4,32 EUR

Znači, ukupna cijena će iznositi: 9,38 eura (fiksni dio) + 4,32 eura (varijabilni dio) = 13,70 eura, a na tu cijenu se još obračunava PDV u iznosu od 13%.

Spremnici od 1100 litara
Na sve spremnike od 1100 litara ugrađeni su otpadomjeri. Otpadomjer je uređaj koji evidentira odlaganje miješanog komunalnog otpada za
svakog korisnika zasebno. Naime, svaki korisnik ima svoj jedinstveni ključ za otvaranje pretinca spremnika. Volumen pretinca iznosi 30 litara
što znači da se jedno otvaranje evidentira kao predaja otpada volumena 30 litara.
PRIMJER:
Korisnik kategorije kućanstvo odlaže otpad u otpadomjer jedanput tjedno. Mjesečno će ga odložiti četiri puta, ukupnog volumena 4x30=120 litara. Volumen od 120 litara se množi s cijenom jednog pražnjenja spremnika po litri (0,018 eura bez PDV-a) što iznosi 120x0,018=2,16 eura.

30l + 30l + 30l + 30l = 120x0,018=2,16 EUR

Ukupna cijena će iznositi: 9,38 eura (fiksni dio) + 2,16 eura (varijabilni dio) = 11,54 eura, a na tu cijenu se još obračunava PDV u iznosu od 13%.

Polupodzemni spremnici
Na sve polupodzemne spremnike su ugrađeni otpadomjeri za miješani komunalni otpad. Otpadomjeri se otvaraju putem kartice dodijeljene svakom korisniku. Volumen pretinca otpadomjera u kojeg se odlaže otpad iznosi 25 litara što znači da se jedno otvaranje evidentira kao predaja otpada volumena 25 litara.
PRIMJER:
Korisnik kategorije kućanstvo odlaže otpad u otpadomjer jedanput tjedno. Mjesečno će ga odložiti četiri puta, ukupnog volumena 4x25=100 litara. Volumen od 100 litara se množi s cijenom jednog pražnjenja spremnika po litri (0,018 eura bez PDV-a) što iznosi 100x0,018=1,80 eura.

25l + 25l + 25l + 25l = 100x0,018=1,80 EUR

Ukupna cijena će iznositi: 9,38 eura (fiksni dio) + 1,80 eura (varijabilni dio) = 11,18 eura, a na tu cijenu se još obračunava PDV u iznosu od 13%.

Budimo svi zajedno dobar primjer kako se gospodari otpadom!