01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Kako bi korisnicima olakšali praćenje rasporeda odvoza otpada, uvedena je mobilna aplikacija moj-Otpad.info koja korisnike putem mobilnih telefona (dan ranije) obavještava o nadolazećem terminu odvoza.

Putem aplikacije dostupne su i informacije o:
• osobnim podacima korisnika (ime i prezime, naziv pravne ili fizičke osobe, OIB i adresa)
• obračunskom mjestu i statusu nekretnine na obračunskom mjestu
• vrstama otpada koje davatelj usluge prikuplja putem javne usluge, reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta te o datumu i broju izvršenih primopredaja
• radnom vremenu, lokaciji reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta te kalendaru odvoza otpada
• količini i volumenu raspoloživih spremnika za miješani komunalni otpad na obračunskom mjestu
• korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta te predanoj vrsti i količini korisnog otpada koju korisnik usluge može predati bez naknade.
 
UPUTE ZA INSTALIRANJE APLIKACIJE moj-Otpad.info:

Mobilnu aplikaciju preuzmite u Vašem web pregledniku putem poveznice: http://moj-otpad.info 

Jedinstveni kod za ulaz u aplikaciju (upisuje se samo prvi put) korisnici su zaprimili uz račune na kućne adrese, a može se dobiti u Službi gospodarenja otpadom.

Nakon što se pomoću koda prijavite u aplikaciju, korisnicima android uređaja otvorit će se prozor – Dodajte moj otpad na početni zaslon pomoću kojeg se navedena aplikacija instalira. Ulaskom u aplikaciju pod Moje obavijesti označite način na koji želite primati obavijesti o odvozu te označite vrste otpada za koje želite primati obavijesti.
Korisnici Iphone uređaja aplikaciju instaliraju pritiskom na ikonu te klikom Dodaj na početni zaslon.

Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati Službu gospodarenja otpadom na e-mail adresu otpad@komunalac-samobor.hr