01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Komunalac d.o.o. nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine broj 17/19), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.komunalac-samobor.hr .


Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine broj 17/19) zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Internetska stranica www.komunalac-samobor.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine broj 17/19), uz sljedeće iznimke:

1. pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana

2. pojedine .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

3. dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 12. svibnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene trgovačkog društva Komunalac d.o.o te metode testiranja pristupačnosti putem WAVE Web Accessibility Evaluation i putem Obrasca za samoprocjenu.

Izjava je zadnji put preispitana 12. svibnja 2021. godine. Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ukoliko imaju upite vezane uz pristupačnost ili primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, obavijeste trgovačko društvo Komunalac d.o.o. putem elektroničke pošte pristupacnost@komunalac-samobor.hr .


Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .