01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

2023_6_Radovi na izvanrednom održavanju Ulice pod jelom u MO Vrhovčak u Samoboru

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 i 114/22 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za izvanredno održavanje Ulice Pod Jelom u MO Vrhovčak u Samoboru. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr . Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 11.12.2023. godine do 09:00 sati. Nakon tog datuma više neće biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

06.12.2023.

2023_5_Radovi na izvanrednom održavanju prometnice Jelenščak - Podgaj u Gradskoj četvrti Cvjetno naselje - Perivoj u Samoboru

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 i 114/22 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za održavanje prometnice Jelenščak – Podgaj u GČ Cvjetno naselje – Perivoj u Samoboru. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 8.11.2023. godine do 9:00 sati. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

03.11.2023.

2023_4_Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Usluge financijskog leasinga za najam komunalnog radnog stroja - 2 komada

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 i 114/22 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavio je Dokumentaciju za nabavu, troškovnik i obrazac tehničkih karakteristika na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za Uslugu financijskog leasinga za komunalni radni stroj – 2 komada. Naručitelj je do 21.09.2023. godine dobio jednu primjedbu i objavio ju je na EOJN. Zbog izmjene Dokumentacije o nabavi, te obrasca – tehničkih karakteristika naručitelj pokreće novo prethodno savjetovanje. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati preko portala EOJN. Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 02.10.2023. godine do 09:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

25.09.2023.

2023_3_ Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Spremnici i kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada - dvije grupe

Sukladno čl. 198 st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16, 114/22) i čl. 9 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 107/17, 144/20, 30/23) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi i (troškovnika)za postupak Spremnici i kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada-dvije grupe. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora poslati putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH do 3.08.2023. godine.

31.07.2023.

2023_2_Izvanredno održavanje Ulice M.Gupca i Ulice P. Svačića u Samoboru

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i čl. 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 107/17, 144/20, 30/23) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnika za postupak Izvanredno održavanje Ulice M. Gupca i Ulice P. Svačića u Samoboru. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora poslati putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH do 31.07.2023. godine.

25.07.2023.

2023_1_Opskrba električnom energijom

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i čl. 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi opskrbe električnom energijom. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora poslati putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH do 29.05.2023. godine

23.05.2023.

2022_07_Usluge financijskog leasinga za najam dvije kombinirke

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu, troškovnik i tehničke specifikacije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi – usluga financijskog leasinga za najam kombinirke (rovokopača/utovarivača) 2 komada – leasing na 84 rate Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 10.11.2022. godine do 10:00 sati. Nakon navedenog roka više neće biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

04.11.2022.

2022_06_Izvanredno održavanje ceste u ulici Krč u Domaslovcu na području grada Samobora

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za izvanredno održavanje ceste u ulici Krč u Domaslovcu na području grada Samobora. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr . Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 26.09.2022. godine do 09:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

19.09.2022.

2022_05_Izvanredno održavanje ceste u naselju Cerje na području grada Samobora

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za izvanredno održavanje ceste u naselju Cerje na području grada Samobora. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr . Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 15.09.2022. godine do 10:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

09.09.2022.

2022_04_Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2022-2023 15 grupa

Naručitelj Komunalac d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 2, 10430 Samobor, OIB: 17055681355 (dalje u tekstu Naručitelj) priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet: Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora (sezona 2022/2023), evidencijski broj nabave 11/2022. Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave, a u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata, ovim putem na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja nacrt Dokumentacije o nabavi te Troškovnike. Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 12.09.2022. godine do 09:00 sati elektronskim sredstvima komunikacije dostave svoje primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju. Izvješće će biti objavljeno na istim internetskim stranicama kao i ovo prethodno savjetovanje.

06.09.2022.

2022_03_Rekonstrukcija Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini u Samoboru

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za Rekonstrukciju Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini u Samoboru. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr .Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 6.9.2022. godine do 9:00 sati. Nakon tog datuma više neće biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

30.08.2022.

2022_02_Izvanredno održavanje ceste u Posavskoj ulici - Domaslovec na području grada Samobora

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za izvanredno održavanje ceste u Posavskoj ulici – Domaslovec na području grada Samobora. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr .Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 23.05.2022. godine do 10:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

19.05.2022.

2022_01_Gorivo

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu goriva. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr . Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 25.01.2022. godine do 09:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

18.01.2022.

2021_03_Sol za posipavanje cesta

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi soli za posipavanje cesta. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora poslati putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH do 21.06.2021. godine.

16.06.2021.

2021_02_Usluga financijskog leasinga za najam kombinirke (rovokopača/utovarivača) 2 komada – leasing na 60 rata

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu, troškovnik i tehničke specifikacije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi – usluga financijskog leasinga za najam kombinirke (rovokopača/utovarivača) 2 komada – leasing na 60 rata Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 22.02.2021. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

17.02.2021.

2021_01_Izgradnja Reciklažnog centra grada Samobora ''''Trebež'''' - ETAPA 1. Izgradnja prometnih površina (dio) s vodovodom i odvodnjom

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi – Izgradnja reciklažnog centra grada Samobora „Trebež“ – etapa 1. – izgradnja prometnih površina (dio) s vodovodom i odvodnjom. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili mate-saban@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 09.02.2021. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

02.02.2021.

2020_02_Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora (sezona 2020/2021) - 15 grupa

Naručitelj Komunalac d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 2, 10430 Samobor, OIB: 17055681355 (dalje u tekstu Naručitelj) priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet: Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora (sezona 2020/2021), evidencijski broj nabave 14/2020. Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave, a u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata, ovim putem na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja nacrt Dokumentacije o nabavi te Troškovnike. Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 24.08.2020. godine do 10:00 sati elektronskim sredstvima komunikacije dostave svoje primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske ili na adresu elektroničke pošte: nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr. Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju. Izvješće će biti objavljeno na istim internetskim stranicama kao i ovo prethodno savjetovanje.

18.08.2020.

2020_01_Asfalt

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi asfalta. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora poslati na mail nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr ili putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 03.02.2020. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

27.01.2020.

2019_05_Gorivo

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o gorivu. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 01.10.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

25.09.2019.

2019_04_Radovi na zimskom održavanju cesta

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnike za 15 grupa na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi – radovi na zimskom održavanju cesta. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 03.09.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

28.08.2019.

2019_03 Zimska služba

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi – radovi na zimskom održavanju cesta. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 10.07.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

05.07.2019.

2019_02_Sol za posipavanje cesta

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi soli za posipavanje cesta. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 20.05.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

15.05.2019.

2019_01_Asfalt

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za asfalt. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr .Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 15.01.2019. godine do 09:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

10.01.2019.

2018_02_Izgradnja Reciklažnog centra grada Samobora ''Trebež''

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu, projekt i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za izgradnju reciklažnog centra grada Samobor „Trebež“ – ključ u ruke. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i mate-saban@komunalac-samobor.hr . Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 28.02.2018. godine do 11:00 sati. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

21.02.2018.

2018_01_Posude za otpad

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za posude za otpad. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr. Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 22.01.2018. godine do 09:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

16.01.2018.

2017_03_Usluga financijskog leasinga za univerzalno radno vozilo sa opremom za zimsku službu

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu, obrazac tehničkih karakteristika i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za uslugu financijskog leasinga za univerzalno radno vozilosa opremom za zimsku službu. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr. Prethodno Savjetovanje ostaje otvoreno do 25.09.2017. godine do 13:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

19.09.2017.

2017_02_Radovi na rekonstrukciji Ulice Andrije Bijankinija u Samoboru

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora za radove na rekonstrukciji Ulice Andrije Bijankinija u Samoboru. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr. Prethodno Savjetovanje ostaje otvoreno do 04.09.2017. godine do 15:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

29.08.2017.

2017_01_Gorivo za vozila

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora za nabavu goriva za vozila. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr. Prethodno Savjetovanje ostaje otvoreno do 12.06.2017. godine do 15:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

07.06.2017.