01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

 

EE OTPAD:

 • FLORA VTC d.o.o. - BESPLATNO PREUZIMANJE OD POSJEDNIKA OTPADA

 • za preuzimanje svih vrsta EE uređaja mase veće od 30 kg
  • tel: 033/ 803-140
 • CE-ZA-R d.o.o. - BESPLATNO PREUZIMANJE OD POSJEDNIKA OTPADA

 • za preuzimanje samo velikih kućanskih aparata mase veće od 30 kg
  • tel: 033/ 803-140

 

GRAĐEVNI OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST:

 •  
 • RECIKLAŽNO DVORIŠTE, Hrastinska cesta bb, Samobor

 • Građevinski otpad koji sadrži azbest, u količini do 200 kg svakih 6 mjeseci, potrebno je pripremiti na način da isti bude složen na paleti i omotan folijom. Dostavu tako pripremljenog otpada potrebno je prethodno najaviti na broj:
  • tel: 01/3323 275

 

OTPADNA MOTORNA VOZILA:

 • CE-ZA-R d.o.o.

  • tel. 0800 0204

 • C.I.A.K. d.o.o.

  • tel. 01/ 3463 521


 

UGINULE ŽIVOTINJE:

 • Veterinarska stanica Samobor

  • tel. 01/ 3363 315