01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Odvoz glomaznog otpada s kućnog praga korisnika u 2024. godini

Za razliku od prošle godine kada su svaka gradska četvrt i naselje imali određen jedan tjedan u godini kada su mogli predati glomazni otpad na kućnom pragu, ove će godine svaka gradska četvrt i naselje imati određen po jedan datum u šest različitih mjeseci kada će imati mogućnost predati glomazni otpad. Time će korisnici imati na raspolaganju više termina u godini i koristiti onaj koji im najviše odgovara.
 
Odvoz glomaznog otpada (do 5 m3) bit će i dalje organiziran po gradskim četvrtima i naseljima prema dolje navedenim datumima. Za odvoz glomaznog otpada će se, kao i do sada, podnositi zahtjev na adresu Ulica 151. samoborske brigade HV 2, Samobor ili na e mail glomazni@komunalac-samobor.hr te će zahtjeve biti potrebno dostaviti najkasnije tjedan dana prije početka odvoza u Vašoj gradskoj četvrti /naselju. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.
 
U rasporedu je za svaku gradsku četvrt i naselje određen dan u mjesecu u kojem će se obavljati odvoz glomaznog otpada, a o točnom danu kada trebate iznijeti otpad, bit ćete obaviješteni telefonskim putem na telefonski broj kojeg ste naveli u zahtjevu. 
 
Na dogovoreni dan odvoza, glomazni otpad potrebno je odložiti uz kolni ulaz UNUTAR DVORIŠTA ili drugu prethodno dogovorenu lokaciju, na način da djelatnicima Komunalca d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Molimo korisnike da drveni otpad odvoje od ostalog glomaznog otpada radi odvoza zasebnim vozilom. 
 
Pravo na besplatno preuzimanje glomaznog otpada (do 5 m3) s kućnog praga korisnika ostvaruju isključivo korisnici javne usluge kategorije kućanstvo. Napominjemo da glomazni otpad neće biti preuzet ukoliko korisnik nije podnio zahtjev te ako odloženi otpad nije glomazni otpad (građevni otpad, biootpad, opasan otpad i slično).

Hrastina Samoborska, Farkaševec Samoborski, Domaslovec  (4.3., 6.4., 6.5., 3.6., 2.9., 7.10.)

Dubrava Samoborska, Vrhovčak, Otruševec, Mala i Velika Jazbina (5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 3.9., 1.10.)

Cerje Samoborsko, Manja Vas, Bukovje Podvrško, Prekrižje Plešivičko, Kotari, Klake (6.3., 3.4., 4.5., 5.6., 4.9., 2.10.)

Gregurić Breg, Mali i Veliki Lipovec, Slapnica, Smerovišće, Šipački Breg, Dragonoš, Ulica Gradišće (8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 13.9., 11.10.)

Gradska četvrt Gornji kraj-Hamor, Rude, Braslovje (7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 5.9., 3.10.)

Gradska četvrt Giznik-Anindol (1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 6.9., 4.10.)

Mala Rakovica, Velika Rakovica, Kladje (11.3., 8.4., 13.5., 10.6., 9.9., 14.10.)

Bregana (12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 10.9., 8.10.)

Rakov Potok, Pavučnjak, Petkov Breg (13.3., 10.4., 8.5., 12.6., 11.9., 9.10.)

Gradska četvrt Kolodvorsko naselje-Sajmište (14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 12.9., 10.10.)

Gradna, Celine Samoborske, Savrščak, Medsave, Vrbovec Samoborski (18.3., 15.4., 20.5., 17.6., 16.9., 21.10.)

Podvrh, Molvice, Grdanjci, Breganica (19.3., 16.4., 21.5., 18.6., 17.9., 15.10.)

Drežnik Podokićki, Konšćica, Sveti Martin pod Okićem, Podgrađe Podokićko, Galgovo, Falašćak (20.3., 17.4., 15.5., 19.6., 18.9., 16.10.)

Gradska četvrt Sveta Helena (21.3., 18.4., 16.5., 20.6.,19.9., 17.10.)

Gradska četvrt Južno naselje (15.3., 19.4., 17.5., 21.6., 20.9., 18.10.)

Draganje Selo, Slani Dol, Vratnik Samoborski, Kostanjevec Podvrški (29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 27.9., 25.10.) 

Klokočevec Samoborski, Samoborski Otok, Bobovica, Lug Samoborski (25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 30.9., 28.10.)

Gradska četvrt Cvjetno naselje-Perivoj (26.3., 30.4., 28.5., 25.6., 24.9., 29.10.)

Gradska četvrt Podložnice (27.3., 24.4., 29.5., 26.6., 25.9., 30.10.)

Gradska četvrt Centar (28.3., 25.4., 1.6., 27.6., 26.9., 31.10.)