01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

U spremnik za miješani komunalni otpad možete odložiti:

 • onečišćene vrećice za pakiranje hrane
 • onečišćeni papir i foliju za omatanje hrane
 • onečišćene papirnate ubruse i maramice
 • britvice za brijanje
 • spužve, vatu
 • vrećice od usisivača, otpad od metenja
 • opuške
 • uloške, pelene za djecu i odrasle i sl.

U spremnik za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati:

 • ambalažu od papira, plastike, metala i stakla
 • tetrapak ambalažu
 • male električne uređaje (i pripadajuće dodatke poput kablova)
 • glomazni otpad, metalni i građevni otpad
 • problematični otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakove, otapala, baterije i akumulatore)

BIOOTPAD

U spremnik za biootpad možete odložiti:

 • kuhinjski otpad (ostatke od čišćenja voća i povrća, talog od kave, vrećice čaja, ostatke kruha, ljuske jajeta)
 • otpad iz vrta (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, pokošenu travu, zemlju iz lončanica, ostatke voća i povrća)
 • ostali biootpad (piljevinu, koru drveta, papirnate maramice, pepeo drvenog ugljena)

U spremnik za biootpad zabranjeno je odlagati:

 • tekuće ostatke kuhane hrane - odložiti u spremnik za MKO
 • ostatke životinjskog podrijetla (meso, ribu, kosti, kožu) - odložiti u spremnik za MKO
 • mliječne proizvode - odložiti u spremnik za MKO
 • drvo koje je tretirano (lakom, impregnacijom, ljepilom) - odložiti u reciklažno dvorište / glomazni otpad
 • ulja i masti - odložiti u reciklažno dvorište

PAPIR

U spremnik za papir možete odložiti:

 • novinski i uredski papir
 • pisma i papirnate vrećice
 • knjige, časopise, kataloge, bilježnice
 • papirnatu i kartonsku ambalažu

U spremnik za papir zabranjeno je odlagati:

 • tetrapak ambalažu - odložiti u spremnik za plastiku / plastiku i metal
 • fotografije - odložiti u spremnik za MKO
 • indigo papir - odložiti u spremnik za MKO
 • plastificirani, metalizirani i zauljeni papir - odložiti u spremnik za MKO

PLASTIKA

Plastika i metal odlažu se u isti spremnik samo u kućanstvima i polupodzemnim kontejnerima.

U spremnik za plastiku možete odložiti:

 • plastične vrećice
 • tetrapak ambalažu
 • boce od pića i mliječnih proizvoda
 • ambalažu deterdženata i sredstava za pranje
 • ambalažu šampona i kozmetike
 • plastične čepove

U spremnik za plastiku zabranjeno je odlagati:

 • plastične igračke - odložiti u reciklažno dvorište / glomazni otpad
 • tegle za cvijeće - odložiti u reciklažno dvorište / glomazni otpad
 • plastični vrtni namještaj - odložiti u reciklažno dvorište / glomazni otpad
 • plastiku koja sadrži baterije - odložiti u reciklažno dvorište / EE otpad
 • plastiku koja sadrži EE otpad - odložiti u reciklažno dvorište / EE otpad
 • CD, DVD - odložiti u reciklažno dvorište / EE otpad

STAKLO

U spremnik za staklo možete odložiti:

 • staklene boce svih boja
 • staklenke svih boja
 • staklene čaše

U spremnik za staklo zabranjeno je odlagati:

 • prozorska, medicinska i automobilska stakla - odložiti u reciklažno dvorište
 • žarulje i neonske svjetiljke - odložiti u reciklažno dvorište
 • staklenu ambalažu zapaljivih tvari - odložiti u reciklažno dvorište
 • armirano staklo - odložiti u reciklažno dvorište / glomazni otpad
 • kristalno, porculansko i keramičko posuđe - odložiti u spremnik za MKO

METAL

Plastika i metal odlažu se u isti spremnik samo u kućanstvima i polupodzemnim kontejnerima.

U spremnik za metal možete odložiti:

 • limenke, konzerve
 • metalne poklopce i čepove
 • aluminijsku foliju

U spremnik za metal zabranjeno je odlagati:

 • metalne cijevi, alat, žice - odložiti u reciklažno dvorište
 • ambalažu jakih kemikalija i zapaljivih tvari - odložiti u reciklažno dvorište
 • ambalažu sprejeva i boce pod tlakom - odložiti u reciklažno dvorište
 • ambalažu boja i lakova - odložiti u reciklažno dvorište