01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Račun Komunalca d.o.o. ima tri stavke, a samo je jedna za odvoz otpada

Fotogalerija
Na računima Komunalca nalaze se tri stavke: komunalna naknada, naknada za uređenje voda i javna usluga prikupljanja otpada koja ima fiksni i varijabilni dio.
 
Iznos te zadnje stavke na računu je iznos za javnu uslugu prikupljanja otpada i to je prihod trgovačkog društva Komunalac. Samo ta stavka je cijena koju građani plaćaju za odvoz otpada. Ostale dvije stavke, iako se nalaze na istom računu, nisu prihod Komunalca. Riječ je o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda, koje Komunalac obračunava za Grad Samobor i Hrvatske vode. Komunalna naknada je prihod Grada Samobora, a naknada za uređenje voda prihod je Hrvatskih voda.
 
U nastavku i fotogaleriji možete pogledati primjer računa na kojem je crvenom bojom označena stavka koju korisnici plaćaju za prikupljanje otpada.