01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Otpadomjer je uređaj koji evidentira odlaganje otpada za svakog korisnika zasebno. Ugrađeni su na spremnike od 1100 litara i polupodzemne spremnike za miješani komunalni otpad u višestambenim zgradama.

Fotogalerija

Otpadomjeri na spremnicima od 1100 litara otvaraju se putem ključa, dodijeljenog svakom korisniku. Volumen pretinca otpadomjera u kojeg se odlaže otpad iznosi 30 litara. Korisnici u pretinac otpadomjera ne mogu odložiti vrećicu volumena većeg od 30 litara. Jedno otvaranje otpadomjera evidentira se u sustavu kao predaja otpada volumena 30 litara.

Otpadomjeri na polupodzemnim spremnicima otvaraju se putem kartice, dodijeljene svakom korisniku. Volumen pretinca otpadomjera u kojeg se odlaže otpad iznosi 25 litara. Korisnici u pretinac otpadomjera ne mogu odložiti vrećicu volumena većeg od 25 litara. Jedno otvaranje otpadomjera evidentira se u sustavu kao predaja otpada volumena 25 litara.