01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Primjena novog sustava gospodarenja otpadom i novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Samobora počinje 1. listopada 2023. godine.

Novi sustav gospodarenja otpadom u Samoboru obuhvaća, prije svega, potpunu prilagodbu Zakonu o gospodarenju otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 84/21). Zakon možete pogledati ovdje.

Osnovni cilj Zakona je da se primjenom različitih operativnih mjera postigne smanjenje nastanka komunalnog otpada i povećanje odvajanja komunalnog otpada, čiji će rezultat u konačnici biti smanjenje ukupnog udjela miješanog komunalnog otpada i povećanje količine odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada. 

Novi sustav podrazumijeva:

  • primjenu novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Samobora u kojem je struktura cijene javne usluge određena Zakonom o gospodarenju otpadom i sastoji se od cijene obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). Cjenik možete pogledati ovdje.
  • očitavanje spremnika za miješani komunalni otpad od 80, 120 i 240 litara temeljem ugrađenog čipa putem kojeg se evidentira svako pražnjenje spremnika u obračunskom razdoblju od mjesec dana i obračunava varijabilni dio cijene javne usluge
  • ugradnju otpadomjera na sve spremnike od 1100 litara i polupodzemne spremnike za miješani komunalni otpad u višestambenim zgradama putem kojih je omogućeno evidentiranje odlaganja otpada za svakog korisnika zasebno
  • podjelu spremnika za odvajanje otpada korisnicima kojima nije bila omogućena odvojena predaja biootpada, papira, plastike i metala
  • novi raspored odvoza komunalnog otpada. Raspored možete pogledati ovdje.