01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
Aplikacija WEB USZ nova je usluga za suvlasnike višestambenih zgrada kojima upravlja Komunalac d.o.o.
 
Putem aplikacije WEB USZ korisnici mogu na jednostavan način vidjeti svoja zaduženja, kao i ukupno stanje sredstava pričuve i poslovanja zgrade u kojoj su evidentirani kao vlasnici prostora.
 
Korisnici će podatke u aplikaciji moći pregledavati od veljače 2024. godine, odnosno po kompletiranju financijskih izvješća za 2023. godinu. Podaci koji će se prikazivati u aplikaciji odnosit će se isključivo na tekuću poslovnu godinu.
 
Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice na naslovnici internetske stranice Komunalca d.o.o. i ovdje.
 
Klikom na poveznicu, otvaraju se polja Korisničko ime i Lozinka te je u oba polja potrebno unijeti samo srednji skup brojeva iz poziva na broj koji se nalazi na uplatnici za pričuvu.
 
Za sve informacije o korištenju aplikacije WEB USZ, korisnici mogu kontaktirati Odjel upravljanja stambenim zgradama na brojeve telefona 01/5554-318 i 01/5554-319 te na e- mail stambeno@komunalac-samobor.hr