01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Sukladno Općim uvjetima isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova (Službene vijesti Grada Samobora broj 3/20) t.d. Komunalac d.o.o. preuzeo je obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Samobora za fizičke i pravne osobe.

Sve hitne slučajeve (požar, prodor dimnih plinova u prostorije, povišeno zagrijavanje stjenki dimnjaka, pukotine, krhotine vanjskog dijela dimnjaka i slično) možete dojaviti od 0-24 sata svakog dana na telefonske brojeve:

  • vatrogasci 193
  • porta Komunalac d.o.o. 01/5554-301

Zahtjevi za čišćenje, naknadni pregledi (nakon intervencija vatrogasaca) i inspekcija dimnjaka i dr. mogu se dogovoriti radnim danom od 7-15 sati na telefonske brojeve:

  • Radna jedinica za dimnjačarske poslove 091 3362-503
  • Info-pult Komunalac d.o.o. 01 / 5554-300

Mole se korisnici usluga da ovlaštenom dimnjačaru omoguće redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata, a sve u cilju sprječavanja neželjenih posljedica požara i uništenja imovine nastalih uslijed neodržavanja dimnjaka.