01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Sukladno Općim uvjetima isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova (Službene vijesti Grada Samobora broj 3/20) t.d. Komunalac d.o.o. preuzeo je obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Samobora za fizičke i pravne osobe.

Sve hitne slučajeve (požar, prodor dimnih plinova u prostorije, povišeno zagrijavanje stjenki dimnjaka, pukotine, krhotine vanjskog dijela dimnjaka i slično) možete dojaviti od 0-24 sata svakog dana na telefonske brojeve:

  • vatrogasci 193
  • porta Komunalac d.o.o. 01/5554-301
  • Radna jedinica za dimnjačarske poslove 091 3362-503 

Mole se korisnici usluga da ovlaštenom dimnjačaru omoguće redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata, a sve u cilju sprječavanja neželjenih posljedica požara i uništenja imovine nastalih uslijed neodržavanja dimnjaka.