01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Sukladno članku 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), Komunalac d.o.o., Samobor dužno je:

  • omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte
  • u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Prigovor možete podnijeti osobno na info pultu Komunalca d.o.o., Samobor, putem pošte na adresu Ulica 151. samoborske brigade HV 2 ili putem elektroničke pošte na adresu prigovori@komunalac-samobor.hr .