01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

MISIJA

Naša je misija pružiti svakom klijentu najbolju uslugu za novac poštujući sve zakonske  zahtjeve kao i zahtjeve međunarodnih normi za koje smo se opredjelili kako bi naša djelatnost bila u skladu sa najvišim zahtjevima u području kvalitete.

VIZIJA

Naša je vizija biti najbolje komunalno društvo koji će biti standard i mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja – klijentima prvi izbor pri odabiru, zaposlenima poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner i društveno odgovorna kompanija. 

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

Poslovni uspjeh društva Komunalac d.o.o. počiva na zalaganju svih zaposlenika u postizanju zadovoljstva naših korisnika pružanjem kvalitetnih, sigurnih, inovativnih i ekološki prihvatljivih usluga.

Postizanje zadovoljstva naših korisnika, kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojo djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnošću na radu.

Integrirani sustav upravljanja tako je uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu sa upravom, imaju obavezu:

  • zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise;
  • zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika;
  • sprječavati onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti prirodnim resursima;
  • postupati u skladu sa utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
  • neprestano poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa
  • poštivati zahtjeve norme i primjenjivati je u svakodnevnom radu.

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve tako da omoguće ostvarenje postavljenih općih ciljeva i politike.