01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Mobilno reciklažno dvorište nastavlja s radom

03
10
Mobilno reciklažno dvorište nastavlja s radom

Od 3. do 14. listopada 2022. godine mobilno reciklažno dvorište obavljat će zamjenske termine odvoza, koji zbog odgode nisu obavljeni početkom rujna ove godine. 

Mobilno reciklažno dvorište radit će radnim danima od 15 do 20 sati i obilaziti mjesne odbore prema rasporedu kojeg možete pogledati u privitku.
 
U mobilno reciklažno dvorište građani mogu odložiti manje količine onih vrsta odvojeno prikupljenog otpada koje mogu odlagati i u reciklažnom dvorištu kod sajmišta (papir, karton, plastična i metalna ambalaža, tekstil, baterije, akumulatori, boje, električna i elektronička oprema i drugo).