01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Informacija za korisnike javne usluge prikupljanja otpada

29
11
Informacija za korisnike javne usluge prikupljanja otpada

O novom sustavu gospodarenja otpadom i opomenama

Novi sustav gospodarenja otpadom uspješno je implementiran. 94,7% korisnika uredno koristi javnu uslugu i pridržava se odredbi Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Samobora, kao i zakonskih odredbi.

Komunalac d.o.o. ima ukupno 13.400 korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Samo je 1% korisnika dobilo ugovornu kaznu i to nakon što su im prije toga bile poslane opomene. Radi se konkretno o 140 korisnika koji su se iz njima znanih razloga oglušili i ne predaju komunalni otpad putem zaduženog spremnika, a sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 12/22) i Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21).

Ostalih 4,3% korisnika dobilo je opomenu, ali ne i kaznu. Uzevši u obzir sve navedeno vrlo smo zadovoljni, jer je 94,7% korisnika već odmah u prvom mjesecu prihvatilo novi sustav i uredno koristi javnu uslugu kako bi naš Samobor bio uredan i čist grad. Naša su nastojanja sad usmjerena kako utjecati na ovih preostalih 5,3% korisnika. Nažalost, radi se o glasnoj manjini, ali vjerujemo da će uz edukaciju i informiranje brzo shvatiti kako je sve ovo za njihovo osobno i opće dobro.

Samobor je uvođenjem otpadomjera za višestambene objekte u poziciji da ima konkretne i točne podatke o korisnicima, upravo zahvaljujući rješenju kojeg smo implementirali. To je rijetkost među gradovima u Hrvatskoj, jer nemaju ovakvu statistiku. Komunalac je sada u mogućnosti iznijeti točnu statistiku i brojke te ovim putem pohvaljujemo veliku većinu koja je prepoznala prednosti ovog novog rješenja.

Analizom podataka i svakodnevnim obilaskom terena, djelatnici Komunalca d.o.o. uočili su povećane količine miješanog komunalnog otpada u odnosu na razdoblje prije uvođenja novog sustava gospodarenja otpadom u koševima za smeće na javnim gradskim površinama i oko njih te na lokacijama zelenih otoka, što ukazuje na činjenicu da neodgovorni pojedinci miješani komunalni otpad nastao u njihovim kućanstvima nepropisno odlažu u otvorene koševe u gradskim parkovima i šetnicama te pored zelenih otoka.

Također, uočene su značajne količine miješanog komunalnog otpada u spremnicima od 1100 litara namijenjenim za odvojeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada te odlaganje miješanog komunalnog otpada oko spremnika na kojima su ugrađeni otpadomjeri. Takvim se načinom ne smanjuju količine miješanog komunalnog otpada i još se i onečišćuje odvojeno prikupljeni otpad, koji se svakodnevno odvojeno odlaže po vrstama otpada na lokaciji gospodarenja otpadom Trebež i predaje ovlaštenim sakupljačima.

Slijedom navedenog, ugovorne kazne izdane su korisnicima koji uopće nisu preuzeli karticu ili ključ za otključavanje otpadomjera i time ne koriste javnu uslugu putem zaduženog spremnika. Opomene su dobili korisnici koji od početka primjene novog sustava gospodarenja otpadom u Samoboru, odnosno od 1. listopada ove godine, nisu koristili javnu uslugu. Time su korisnici samo upozoreni na obveze korisnika javne usluge.

Cilj novog sustava gospodarenja otpadom jest povećati odvajanje komunalnog otpada i smanjiti ukupne količine miješanog komunalnog otpada, ali ne na način da se proizvedeni otpad odlaže izvan zaduženog spremnika.

Korisnicima su na kućne adrese dostavljeni dopisi sa svim informacijama o novom sustavu gospodarenja otpadom i novom Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, kao i letak sa svim bitnim informacijama. Sve je dostupno i na internetskoj stranici Komunalca d.o.o., koji stoji na usluzi svojim korisnicima koji se sa svojim pitanjima uvijek mogu obratiti osobno u našem društvu, putem internetske stranice ili elektroničke pošte.

Korisnici koji izbivaju iz Samobora na duže vremensko razdoblje, mogu definirati svoj status u Komunalcu d.o.o., kao što su to napravili brojni korisnici i javili se s informacijama o odlasku na duže vrijeme, putovanju, trajnom nekorištenju nekretnine, što je naravno uvaženo.

Komunalac d.o.o. će i dalje nastaviti analizirati podatke i pratiti stanje na terenu vezano uz gospodarenje otpadom i sukladno tome postupati u skladu sa zakonskim odredbama.

Ovim putem zahvaljujemo našim korisnicima koji uredno ispunjavaju svoje obveze vezane uz gospodarenje otpadom i svojim primjerom potiču druge na odgovorno postupanje s otpadom.

U privitku objavljujemo tabelarni prikaz količina sakupljenog otpada u listopadu 2023. godine u usporedbi s prosječnim količinama sakupljenim u prvih devet mjeseci ove godine.

 

Dokumenti za preuzimanje