01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Znate li kako se vrti otpad?

30
05
Znate li kako se vrti otpad?

Samoborski Komunalac osmislio inovaciju za selekciju otpada – projekt Zavrtimo otpad!

Grad Samobor jedan je od rijetkih velikih gradova koji je uspio sanirati svoje najveće odlagalište otpada, ono na Trebežu, na kojem će u dogledno vrijeme niknuti kompostana i sortirnica otpada. No, ostaje problem deponiranja ostalog mješovitog otpada, odnosno pravog smeća, čije količine nastoje sustavno smanjivati.

Samoborski Komunalac već duže vrijeme bavi se tim problemom, a iz naše gradske komunalne tvrtke potekla je jedinstvena akcija, ali i gotov proizvod koji će građanima olakšati odvojeno prikupljanje korisnog otpada.   

Tako se najprije krenulo s podjelom kompostera za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada svim građanima u gradskim četvrtima koji su se prethodno putem anketnog listića izjasnili da žele preuzeti komposter. Ukupno je podijeljeno 1300 kompostera po kućanstvima, a akcija se nastavlja provoditi na širem području Grada Samobora. 

U ljeto 2016. godine pokrenuta je i akcija pod nazivom "Zavrtimo otpad!", s ciljem odvojenog prikupljanja otpada u zajedničkim prostorima višestambenih zgrada na području Samobora i Bregane. Riječ je o jedinstvenom žičanom boksu s vrtuljkom, u kojem se nalaze četiri posude za odvajanje otpada u jednom dijelu, te kontejner za miješani komunalni otpad u drugom dijelu boksa, koji ima mogućnost zaključavanja.

Ovakav način odvojenog prikupljanja otpada proširen je na tržnicu, a u planu su sve javne ustanove Grada Samobora, odgojno–obrazovne, vjerske, socijalne i zdravstvene ustanove te sve pravne osobe na području Grada.

Uz ovaj specifičan vrtuljak za odvajanje otpada, za koji su interes pokazali i drugi gradovi, a koji je u cijelosti proizvod naših majstora iz Komunalca, intenzivno se radi i na edukaciji. 

U cilju poticanja građana na odvojeno prikupljanje otpada, a ponajviše najmlađih generacija, odnosno predškolske i školske djece u nižim razredima osnovne škole, Komunalac organizira i edukacije o odvojenom prikupljanju otpada u vrtićima i školama na području Grada Samobora. Edukacija se provodi i u suradnji s lokalnom radiostanicom kroz tjednu edukativnu emisiju pod nazivom EKO–EHO, koja se bavi komunalno-ekološkim temama. 

Također, tiskan je i letak s uputama za kompostiranje te brošura naziva "U stanu ili kući, otpad odvojit odluči!", koja je podijeljena svim korisnicima na području Grada Samobora, a u istoj je detaljno prikazano koje vrste otpada odlažemo u spremnike za papir, staklo, plastiku, metal, tekstil i drugo.

U populariziranje akcije "Zavrtimo otpad!", samoborski Komunalac je odlučio uključiti i naše mlade sportaše te im osigurati dresove s natpisom i vizualnim identitetom ove svoje akcije, koja za cilj ima proširiti mogućnosti, ali i svijest o sve potrebnijem i svrhovitijem recikliranju otpada.