01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Samoboru poticaj za energetsku obnovu zgrada

05
06
Samoboru poticaj za energetsku obnovu zgrada

Slijedi postupak odabira izvođača radova te banke kreditora, a početak radova na energetskoj obnovi zgrada planiran je za rujan ove godine

Samoborski Komunalac, kao upravitelj zgrada, prijavio je četiri zgrade u Samoboru na natječaj za sufinanciranje cjelovite energetske obnove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Riječ je o višestambenim zgradama u Zagorskoj ulici na brojevima 41 i 43 te u Dalmatinskoj ulici na brojevima 5 i 7. 

Od prijavljenih prihvatljivih troškova u iznosu od 3.297.971,20 kn, odobreni ukupni prihvatljivi izdaci iznose 3.239.874,20 kn od čega će Fond dodijeliti 1.952.425,72 kn bespovratnih sredstava, što iznosi 60,26 % troška investicije.