01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Nove posude za odvojeno prikupljanje otpada

13
04
Nove posude za odvojeno prikupljanje otpada

Javnim ustanovama posude za odvojeno prikupljanje otpada

Samoborski Komunalac započeo je s podjelom posuda za odvojeno prikupljanje otpada svim javnim, odgojno - obrazovnim, vjerskim, socijalnim i zdravstvenim ustanovama na području Grada Samobora. Riječ je o posudama u boji za odvojeno prikupljanje korisnog otpada. Tako će navedene ustanove besplatno dobiti posude ili PVC vreće za svaku vrstu otpada (plava za papir, žuta za plastiku, zelena za staklo i siva za metal), a volumen posuda prilagođen je potrebama korisnika.

Posude za odvojeno prikupljanje otpada do sada su već dobile sve osnovne škole, dječji vrtići, Dom zdravlja, Centar za odgoj i obrazovanje Lug i Pučko otvoreno učilište Samobor.

Po završetku podjele posuda, u planu je odvojeno prikupljanje proširiti i na sve pravne osobe u Gradu Samoboru.