01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Zimska sadnja

31
01
Zimska sadnja

Radnici Komunalca posadili su nova stabla u Samoboru i Bregani

Posađeno je 40 stabala javora u Ulici Ante Starčevića u Bregani, 6 stabala tulipanovca i 5 stabala likvidambara u Samoborskoj ulici u Bregani te 5 drijenaka, 2 crvenolisne bukve i jedna božikovina u parku ispred vojarne u Mirnovečkoj ulici te 7 drijenaka i 2 božikovine kod Samoborskog muzeja.