01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Završeno asfaltiranje u Podgrađu Podokićkom

20
06
Završeno asfaltiranje u Podgrađu Podokićkom

Završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju glavne prometnice u Podgrađu Podokićkom i odvojka Šilobodi.

Asfaltirano je ukupno 69 metara glavne prometnice te 50 metara prometnice u odvojku Šilobodi.
Radove je izvelo trgovačko društvo Komunalac d.o.o., a slijedi uređenje bankina.