01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Završeni radovi u GČ Centar

02
08
Završeni radovi u GČ Centar

Završeni su radovi u Ulici Vladimira Kirina u Samoboru.

Izvedena je sanacija kolničkog zastora u dužini od 576,8 metara. U sklopu sanacije prometnice izvedena je drenažna odvodnja u dužini od 224 metra. Izveden je novi slivnik i zamijenjeni su poklopci revizionih šahtova. Postavljeni su novi rubnjaci kao i nova vertikalna prometna signalizacija a iscrtana je i nova horizontalna signalizacija. Ukupna vrijednost radova iznosila je 246 tisuća eura. Dio radova financiran je iz fondova EU, a radove je izveo Komunalac Samobor.