01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Volim čisti Samobor?

16
09
Volim čisti Samobor?

Molimo građane da gume, glomazni otpad i ostale vrste otpada ne odlažu pored spremnika na zelenim otocima i kod groblja, već u reciklažno dvorište kod sajmišta!

Svakodnevni prizori nepropisno odloženog otpada na javnim površinama u gradu, nepotrebno narušavaju izgled našeg Samobora. Zato molimo građane da odgovorno postupaju s otpadom i da zajedno učinimo Samobor čišćim i ljepšim.

Volim čisti Samobor!