01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Video o novom sustavu gospodarenja otpadom

06
12
Video o novom sustavu gospodarenja otpadom

Informativni video za korisnike

Novi sustav gospodarenja otpadom i novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Samobora primjenjuju se od 1. listopada 2023. godine. Svi građani informirani su o novom sustavu gospodarenja otpadom, a radi lakšeg snalaženja pripremili smo i kratki informativni video.

Dokumenti za preuzimanje