01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Usvoji znanja da šteta bude manja

09
04
Usvoji znanja da šteta bude manja

Za djecu će biti organizirane raznolike aktivnosti

Ravnateljstvo civilne zaštite održat će edukativnu kampanju „Usvoji znanja da šteta bude manja“ u subotu 13. travnja, od 10 do 14 sati, na području nekadašnje vojarne Taborec.

Za djecu će biti organizirane raznolike aktivnosti, od prezentacije opreme operativnih snaga sustava civilne zaštite (uključujući vozila), tehnika pružanja prve pomoći i oživljavanja, kao i poligoni za potražne pse te pokazne vježbe. Građani i djeca moći će se informirati o speleološkim materijalima, sudjelovati u zabavnim kvizovima, isprobati simulator potresa, edukativne modele potresa, poplave i erozije tla i slično. Također, ovu kampanju podržalo je i Ravnateljstvo policije koje će kroz svoje zanimljive aktivnosti prilagođene djeci, približiti im zanimanje policajca.

Kampanja „Usvoji znanja da šteta bude manja“, osmišljena je u sklopu europskog projekta Na putu do smanjenja rizika od katastrofa, a kroz koju je u 2023. godini educirano više od 2500 učenika u 21 hrvatskom gradu (sjedištima županija i gradu Zagrebu). Ove godine, kampanja se širi i na ostale gradove kako bi djecu, prije svega učenike osnovnih i srednjih škola, ali i studente, nastavnike i građane upoznali s rizicima poput potresa, poplave i erozije, kao i prijetnjama i neočekivanim situacijama s kojima se mogu susresti. Istovremeno će dobiti informacije kako i sami mogu doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa te se upoznati s ulogom i opremom operativnih snaga sustava civilne zaštite – Državnom intervencijskom postrojbom civilne zaštite, vatrogascima, HGSS-om, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom udrugom za obuku potražnih pasa, Savezom izviđača Hrvatske, Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo, Bespilotnim sustavima u kriznim situacijama, radioamaterima i slično.

Fotografija: Grad Samobor