01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Uređuje se samoborsko sajmište

29
08
Uređuje se samoborsko sajmište

Radovi su u tijeku i izvodit će se u etapama

Dosad su obnovljeni stupovi i temelj ograde na ulazu u sajmište te ulazna vrata, prilazna rampa za utovar stoke i kućica za uginule životinje na stočnom sajmu. Obnovljen je i krov na javnom WC-u u kojem je postavljena nova rasvjeta i sanitarna oprema. U tijeku je postava rampe za regulaciju parkiranja kod baze zimske službe.
 
U planu je zamjena svih dotrajalih rampi i kompletne ograde oko sajmišta. Nova ograda postavit će se u visini od 2 metra kako bi se spriječilo raznošenje otpada u susjedna dvorišta građana, koje se znalo događati uslijed jakog vjetra.
 
Zbog velikog opsega radova i omogućavanja neometanog rada sajmišta, radovi će se izvoditi u nekoliko etapa.