01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Svjetski susret spačeka

16
07
Svjetski susret spačeka

Informacije za građane

Datum: 30. srpnja – 4. kolovoza
Organizator: Hrvatski 2CV Citroen klub
Lokacija: Samobor, prostor iza Autobusnog kolodvora
 
1. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata
Zaključkom gradonačelnika odobrava se produljeno radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata iz skupine „restorani“, „barovi“ te skupine „objekti jednostavnih usluga“ u danima od 30. srpnja do 4. kolovoza u vremenu do 02:00 sata.
Također se odobrava održavanje večernjeg zabavnog programa na prostoru iza Autobusnog kolodvora u navedene dane do 02:00 sata.
 
2. Odluka o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke
Gradsko vijeće Grada Samobora podržalo je zamolbu organizatora te se prekoračenje propisanih dopuštenih razina buke dozvoljava na prostoru održavanja manifestacije i prostorima širenja (čujnosti) buke, uključivo putevima za dolazak i odlazak sudionika manifestacije.
Prekoračenje najviše dopuštene razine buke dozvoljava se u vremenu od 20:00 do 03:00 sata.
 
3. Privremena regulacija prometa
Hrvatske ceste dale su suglasnost za uspostavu privremene regulacije prometa na državnoj cesti DC231, GP Bregana Naselje (gr. R. Slovenije) - Samobor - čvorište Samobor, na dijelu kroz Samobor, u vrijeme održavanja manifestacije.
[Trasa obilaznog pravca: Zagrebačka ulica - Ulica Nikole Šubića Zrinskog - Ulica Branka Vuka i obrnuto.]
Skica se nalazi u privitku.

Dokumenti za preuzimanje