01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Sanacija parkirališta kod NK Rakov Potok

25
05
Sanacija parkirališta kod NK Rakov Potok

Asfaltirat će se 265 m² parkirališta

U tijeku su radovi na sanaciji asfaltne površine na parkiralištu kod NK Rakov Potok.
 
Uklonit će se dotrajali asfalt i asfaltirati 265 m² parkirališta.
 
Predviđeno vrijeme trajanja radova je 7 dana.