01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Sanacija nogostupa u Langovoj i Hrastinskoj

27
08
Sanacija nogostupa u Langovoj i Hrastinskoj

U tijeku su radovi na sanaciji nogostupa u Ulici Milana Langa i Hrastinskoj cesti.

Radovi na oba gradilišta obuhvaćaju iskop postojećih oštećenih rubnjaka i asfalta, postavu novih rubnjaka te asfaltiranje nogostupa u dužini od 150 metara u Ulici Milana Langa i 250 metara na Hrastinskoj cesti.

Završetak radova u Langovoj ulici planiran je tijekom sljedećeg tjedna, dok će radovi u Hrastinskoj trajati do kraja mjeseca rujna.

Izvođač radova je Komunalac d.o.o.