01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Samoborski sportaši promoviraju akciju ''Zavrtimo otpad''

16
03
Samoborski sportaši promoviraju akciju ''Zavrtimo otpad''

U svrhu populariziranja akcije ''Zavrtimo otpad'', t.d. Komunalac d.o.o., Samobor je osigurao dresove s natpisom i vizualnim identitetom akcije za 9 sportskih klubova na području Grada Samobora

Tako su nove dresove, u vrijednosti 75.000 kn, u četvrtak, 16.03.2017. godine, na prigodnoj svečanosti održanoj u prostorijama Komunalca, direktor t.d. Komunalac d.o.o. Ivica Karoglan i zamjenik gradonačelnika Željko Stanec predali predstavnicima Košarkaškog kluba Samobor, nogometnih klubova Samobor, Zrinski, Bregana, Klokočevec, Galgovo i Rakov Potok, Ženskog rukometnog kluba Samobor te Streličarskog kluba Samobor.

Da podsjetimo, t.d. Komunalac d.o.o., Samobor već duže vrijeme intenzivno radi na smanjenju količine miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištu. Tako se najprije krenulo s podjelom kompostera za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada svim građanima u gradskim četvrtima koji su se prethodno putem anketnog listića izjasnili da žele preuzeti komposter. Ukupno je podijeljeno oko 1300 kompostera po kućanstvim, a akcija se nastavlja provoditi na širem području Grada Samobora.

U ljeto 2016. godine pokrenuta je i akcija pod nazivom ''Zavrtimo otpad'', s ciljem odvojenog prikupljanja otpada u zajedničkim prostorima višestambenih zgrada na području Samobora i Bregane. Riječ je o jedinstvenom žičanom boksu s vrtuljkom, u kojem se nalaze četiri posude za odvajanje otpada u jednom dijelu boksa, te kontejner za miješani komunalni otpad u drugom dijelu boksa, koji ima mogućnost zaključavanja.

U planu je odvojeno prikupljanje otpada proširiti na Tržnicu, sve javne ustanove Grada Samobora, u odgojno - obrazovne, vjerske, socijalne i zdravstvene ustanove te na sve pravne osobe na području Grada.

Intenzivno se radi i na edukaciji građana o odvojenom prikupljanju otpada. Tako t.d. Komunalac d.o.o. organizira edukacije najmlađih generacija u vrtićima i školama na području Grada Samobora. Edukacija se provodi i u suradnji s lokalnom radiostanicom kroz tjednu edukativnu emisiju pod nazivom EKO - EHO, koja se bavi komunalno - ekološkim temama.

Također tiskan je i letak s uputama za kompostiranje te brošura naziva ''U stanu ili kući, otpad odvojit odluči!'', koja je podijeljena svim korisnicima na području Grada Samobora, a u istoj je detaljno prikazano što se odlaže u spremnik za papir, staklo, plastiku, metal, i drugo.

Stoga je ova nova suradnja t.d. Komunalac d.o.o., Samobor i mladih samoborskih sportaša dobar primjer konkretnog pomaka za čišći Samobor.