01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Sadnja stabala, ukrasnog grmlja i proljetnica

14
10
Sadnja stabala, ukrasnog grmlja i proljetnica

Novo zelenilo u gradu i na groblju

Radnici Službe održavanja javnih površina i prostora posadili su stabla, ukrasno grmlje i proljetnice na nekoliko lokacija u gradu te na Gradskom groblju Otruševec.