01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Sadnja kod kapelice u Petkovom Bregu

20
04
Sadnja kod kapelice u Petkovom Bregu

Radnici Komunalca uredili su zelenu površinu oko kapelice u Petkovom Bregu.

Posađeni su ukrasni grmovi uz prometnicu te sadnice u nove žardinjere.