01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Rotor s licitarskim srcima

20
05
Rotor s licitarskim srcima

Na rotoru na raskrižju Gajeve, Kompareove i Krležine ulice posađene su nove ljetnice u obliku licitarskog srca.

Radnici Komunalca nastavljaju sa sadnjom ljetnica te su tako uređene i gredice na rotoru u Ulici grada Wirgesa, na Trgu Matice hrvatske te na trgu kod tržnice.