01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Rok za predaju zahtjeva za odvoz glomaznog otpada

27
09
Rok za predaju zahtjeva za odvoz glomaznog otpada

Rok za predaju zahtjeva za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada za 2018. godinu istječe dana 30.9.2018. godine.

Zahtjeve zaprimljene nakon navedenog roka nećemo biti u mogućnosti uvažiti.
 
Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. je uslugu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u 2018. godini pružalo od dana 1.4.2018. godine te je isti odvožen s lokacija korisnika javne usluge po prethodno ispunjenom zahtjevu.
 
O početku odvoza u sljedećoj godini korisnici će biti na vrijeme obaviješteni.