01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Rekonstrukcija Ulice Stjepana Radića i Ulice Ivana Barača u Domaslovcu

17
03
Rekonstrukcija Ulice Stjepana Radića i Ulice Ivana Barača u Domaslovcu

Dovršeni su radovi na rekonstrukciji Ulice Stjepana Radića i Ulice Ivana Barača u Domaslovcu.

U obje ulice izgrađena je oborinska kanalizacija te je asfaltirano ukupno 400 metara kolničke površine, odnosno 2400 četvornih metara.

U Ulici Stjepana Radića izgrađena je i pješačka staza u dužini od 240 metara.

Radove na izgradnji oborinske kanalizacije te izgradnji i asfaltiranju pješačke staze izvelo trgovačko društvo Komunalac d.o.o., dok je radove na asfaltiranju prometnica izvela tvrtka Hvar d.o.o.