01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Radovi u Ulici Mirka Bogovića u Galgovu

21
04
Radovi u Ulici Mirka Bogovića u Galgovu

U tijeku su radovi na zacjevljenju cestovnog jarka u Ulici Mirka Bogovića u Galgovu.

Cijevi će se postaviti u dužini od 130 metara, a radovi će trajati do kraja idućeg tjedna.
Izvođač je Komunalac d.o.o.