01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Radovi u Ulici Gornji Kraj

22
02
Radovi u Ulici Gornji Kraj

U tijeku su radovi na sanaciji ulegnuća asfalta na kolniku u Ulici Gornji Kraj u dužini od 15 metara.

Radovi obuhvaćaju postavu novih rubnjaka, popravak postojećeg slivnika te asfaltiranje 50 m² kolnika i 20 m² nogostupa.
 
Radove, koji će trajati do kraja ovog tjedna, izvodi Komunalac d.o.o.