01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Računi za pričuvu u elektroničkom obliku

31
03
Računi za pričuvu u elektroničkom obliku

Komunalac uvodi uslugu slanja računa za pričuvu u elektroničkom obliku na e-mail adresu korisnika.

Korisnici koji žele zaprimati račune za pričuvu na e-mail adresu, a ne u papirnatom obliku na kućnu adresu, trebaju ispuniti i potpisati obrazac Suglasnosti za prihvat računa za pričuvu u elektroničkom obliku. Obrazac će korisnicima biti dostavljen uz račune za pričuvu tijekom sljedećeg tjedna, a može se preuzeti i ovdje.
 
Ispunjenu i potpisanu suglasnost potrebno je dostaviti na e-mail adresu stambeno@komunalac-samobor.hr ili osobno na Info pult Komunalca.
 
Osim računa za pričuvu, od veljače ove godine na e-mail adresu korisnika mogu biti poslani i računi za javnu uslugu prikupljanja otpada, komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda uz prethodno ispunjenu suglasnost.