01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Računi za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada

13
11
Računi za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Korisnici će po novom račune zaprimati svaki mjesec

Stupanjem na snagu novog sustava gospodarenja otpadom, računi za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada više se neće dostavljati kvartalno, već će korisnici javne usluge zaprimati račune mjesečno.
 
Budući da po novom cijena javne usluge, osim fiksnog dijela, sadrži i varijabilni dio cijene, čiji ukupan iznos ovisi o volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju od mjesec dana, obračun i slanje računa unaprijed više nije moguće.
 
Tako će se računi odsad dostavljati mjesečno, krenuvši od ovog mjeseca, kada će korisnicima biti dostavljeni računi za mjesec listopad.
 
Zbog promjena u načinu obračuna, računi će korisnicima kategorije kućanstvo biti dostavljeni u drugoj polovici mjeseca studenog, a dospijeće plaćanja bit će do 29. studenog ove godine.