01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Račun Komunalca ima tri stavke, samo je jedna za odvoz otpada

10
01
Račun Komunalca ima tri stavke, samo je jedna za odvoz otpada

Zbog čestih upita, donosimo objašnjenje stavka na računima Komunalca.

Na računima Komunalca, koje građani primaju tromjesečno, nalaze se tri stavke: javna usluga prikupljanja otpada, komunalna naknada i naknada za uređenje voda.
 
Iznos naveden uz stavku javna usluga - prikupljanje otpada je prihod trgovačkog društva Komunalac. Samo ta stavka je cijena koju građani plaćaju za odvoz otpada.
 
Ostale dvije stavke, iako se nalaze na istom računu, nisu prihod Komunalca. Riječ je o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda, koje Komunalac obračunava za Grad Samobor i Hrvatske vode. Komunalna naknada je prihod Grada Samobora, a naknada za uređenje voda prihod je Hrvatskih voda.
 
Da podsjetimo, cijena javne usluge sakupljanja komunalnog otpada obračunava se po kriteriju volumena zaduženog spremnika za miješani komunalni otpad i broju tjednih odvoza. Ovakav način obračuna primjenjuje se od 2009. godine.
 
U tijeku je uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom, a početak primjene istog planiran je za drugu polovinu ove godine, kada će se uvesti novi način obračuna cijene javne usluge sakupljanja otpada. Tada će strukturu cijene javne usluge činiti cijena obvezne minimalne javne usluge, takozvani fiksni dio i cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, odnosno varijabilni dio.
 
O svim novostima korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.