01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u 2017. godini

21
03
Prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u 2017. godini

Prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Samobora obavljat će se u razdoblju od 03.04.2017. godine do 12.09.2017. godine prema Planu prikupljanja krupnog (glomaznog) komunalnog otpada za 2017. godinu, kojeg možete pogledati u privitku.