01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Preuzimanje ključeva i zaključavanje otpadomjera

26
09
Preuzimanje ključeva i zaključavanje otpadomjera

U subotu 30.9.2023. godine zaključat će se otpadomjeri na svim spremnicima od 1100 litara u višestambenim zgradama na području grada Samobora.

Korisnici koji nisu preuzeli ključ za otvaranje otpadomjera neće biti u mogućnosti odlagati otpad.
 
Stoga, pozivamo korisnike da preuzmu svoje ključeve u Komunalcu d.o.o. uz prethodnu najavu Službi gospodarenja otpadom na sljedeće kontakte:
 
telefon 01/5554-316
e-mail otpad@komunalac-samobor.hr
 
Pozivamo i korisnike koji još nisu preuzeli kartice za otključavanje otpadomjera na polupodzemnim spremnicima u Ulici Matijaša Korvina i Ulici 9. svibnja da se jave Službi gospodarenja otpadom na gore navedene kontakte i dogovore preuzimanje kartice.