01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Preuzimanje kartica i zaključavanje otpadomjera

11
09
Preuzimanje kartica i zaključavanje otpadomjera

Obavijest za korisnike u Ulici Matijaša Korvina i Ulici 9. svibnja

U ponedjeljak 18.9.2023 godine zaključat će se otpadomjeri na polupodzemnim spremnicima u Ulici Matijaša Korvina i Ulici 9. svibnja.
 
Korisnici koji nisu preuzeli karticu za otvaranje otpadomjera neće biti u mogućnosti odlagati otpad.
 
Stoga, pozivamo korisnike da preuzmu svoje kartice u Komunalcu d.o.o. uz prethodnu najavu Službi gospodarenja otpadom na sljedeće kontakte:
telefon 01/5554-316
e-mail otpad@komunalac-samobor.hr