01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Polupodzemni kontejneri u Ulici Matijaša Korvina

18
04
Polupodzemni kontejneri u Ulici Matijaša Korvina

U tijeku su radovi na gradnji polupodzemnih kontejnera u Ulici Matijaša Korvina.

Nalazit će se na dvije lokacije u ulici, a na svakoj će biti po četiri polupodzemna kontejnera (jedan za miješani komunalni otpad, jedan za biootpad, jedan za papir te jedan za plastiku).
Nakon Ulice Matijaša Korvina slijedi gradnja polupodzemnih kontejnera u Ulici 9. svibnja.
Izvođač radova je trgovačko društvo Komunalac d.o.o.