01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Polupodzemni kontejneri u Ulici 9. svibnja

25
05
Polupodzemni kontejneri u Ulici 9. svibnja

Dovršeni su radovi na gradnji polupodzemnih kontejnera u Ulici 9. svibnja.

Nalaze se na četiri lokacije u ulici, a na svakoj lokaciji postavljena su četiri polupodzemna kontejnera (jedan za miješani komunalni otpad, jedan za biootpad, jedan za papir te jedan za plastiku i metal).
Radove je izvelo trgovačko društvo Komunalac d.o.o.
Slijedi uređenje površina oko postavljenih kontejnera.