01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Početak rada mobilnog reciklažnog dvorišta

05
04
Početak rada mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište počinje s radom u ponedjeljak 9.4.2018. godine u mjesnim odborima na području Grada Samobora.

Prvi mjesni odbor u koji dolazi mobilno reciklažno dvorište je Bregana, a planiran je dolazak istog u svaki mjesni odbor tri puta tijekom 2018. godine.
U mobilno reciklažno dvorište, koje će raditi svakog radnog dana od 10.00 do 17.00 sati, građani mogu odložiti one vrste odvojeno prikupljenog otpada koje mogu odlagati i u reciklažnom dvorištu kod sajmišta (papir, karton, plastika, metal, tekstil, baterije, akumulatori, boje, ambalaža opasnih tvari, jestiva ulja i masti, električna i elektronička oprema i drugo).
Raspored organiziranog prikupljanja otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu nalazi se u privitku.