01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Odvajanje otpada i u šetnji gradom

07
06
Odvajanje otpada i u šetnji gradom

S ciljem poticanja građana na odvajanje otpada i u šetnji gradom, na deset lokacija na javnim površinama u gradu Samoboru postavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada.

U spremnike je moguće odložiti papir, staklo, plastiku, metal i biootpad, a upute za korištenje na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se na poklopcima spremnika.
 
Spremnici su postavljeni na Autobusnom kolodvoru Samobor, kod Doma zdravlja, na autobusnoj stanici u Južnom naselju, u parku Trokut kod OŠ Bogumila Tonija, u Hebrangovoj ulici kod Sportske dvorane Samobor, na Šetalištu uz mlinove, na ulazu u šumu na Anindolu, u Hrastinskoj ulici u blizini sajmišta, u bivšoj vojarni kod Bunkera te u Ulici grada Wirgesa, a riječ je o frekventnim lokacijama gdje svakodnevno prolazi veći broj pješaka.
 
Grad Samobor i trgovačko društvo Komunalac d.o.o. nastavljaju s ovom vrstom poticanja građana na odvajanje otpada te je u planu postava ovakvih spremnika i na drugim mjestima u gradu Samoboru.