01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Održano predavanje o gospodarenju otpadom

15
03
Održano predavanje o gospodarenju otpadom

Gospodarenje otpadom u Samoboru bila je tema „Građanskog utorka“ 14. ožujka u 19 sati u Pop Up Art kinu na Autobusnom kolodvoru Samobor.

Predavanje je organiziralo Pučko otvoreno učilište Samobor u suradnji s Udrugom za zaštitu potrošača Grada Samobora.
 
Predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Grada Samobora Miran Šoić objasnio je u uvodnom izlaganju da se 15. ožujka obilježava Svjetski dan prava potrošača te da je jedno od prava potrošača i pravo na zdrav okoliš. Najavio je i nove zakonske obveze u području gospodarenja otpadom te novu Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Samobora.
 
Direktor Komunalca Renato Raguž je, uz općenite informacije o gospodarenju otpadom, govorio i o strategijama gospodarenja otpadom u Europi i u Republici Hrvatskoj, kao i o novom sustavu gospodarenja otpadom u Samoboru, koji će biti prilagođen krajnjim korisnicima objasnivši pritom koje su sve novosti uvedene stupanjem na snagu novog Zakona o gospodarenju otpadom i kako će to utjecati na kriterij obračuna cijene javne usluge.
 
O novostima u reciklažnom dvorištu, uvođenju aplikacije moj-Otpad.info, slanju računa na e-mail adrese korisnika i edukacijama o odvajanju otpada, koje Komunalac provodi u vrtićima i nižim razredima osnovnih škola, govorio je Specijalist u Službi gospodarenja otpadom Vjekoslav Borić.