01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Održane edukacije o odvajanju otpada

02
04
Održane edukacije o odvajanju otpada

Komunalac gostovao u Područnoj školi Mirnovec

Djelatnici Komunalca i dalje provode edukacije o odvajanju otpada te su prošli tjedan, u utorak 28.3. te u petak 31.3.2023. godine, posjetili Područnu školu Mirnovec i održali dva predavanja za djecu od prvog do četvrtog razreda.
 
Djeci je prikazana prezentacija o odvajanju otpada, a na kraju predavanja imali su priliku razvrstavati raznolik otpad u odgovarajuće spremnike (papir, plastika i metal, biootpad, staklo).
 
Podsjetimo, cilj ovih aktivnosti je osvijestiti i educirati djecu o potrebi pravilnog odvajanja otpada u svrhu očuvanja prirode, kao i razvijanje navika odvojenog prikupljanja otpada od rane školske dobi.