01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Održana predavanja o odvojenom prikupljanju otpada

02
05
Održana predavanja o odvojenom prikupljanju otpada

Komunalac gostovao u Osnovnoj školi Bogumila Tonija

Djelatnici Komunalca prošloga su tjedna posjetili učenike produženog boravka Osnovne škole Bogumila Tonija u Bunkeru.
 
Na inicijativu učiteljica produženog boravka, djelatnici Komunalca održali su niz predavanja za 120 učenika prvih i drugih razreda o tome zašto i kako odvajati otpad. Na kraju svakog predavanja učenici su sami razvrstavali raznolik otpad u odgovarajuće spremnike.
 
Škola je aktivno uključena u projekt „Škola dobrih djela” te u sklopu tog projekta svi učenici produženog boravka sudjeluju u aktivnostima pod nazivom „Odvoji i prenamijeni otpad”. Cilj tih aktivnosti je osvijestiti i educirati učenike o potrebi pravilnog odvajanja otpada u svrhu očuvanja okoliša.
 
Komunalac je školi dostavio kartonske kutije za odvojeno prikupljanje plastike i papira koje će učenici svakodnevno upotrebljavati te tako od rane školske dobi razvijati naviku odvojenog prikupljanja otpada.